Výskum a vývoj

TIMAC AGRO uplatnuje výsledky svojho výskumu a odborných znalostí v celosvetovom polnohospodárstve.

Silné priemyselné kapacity

TIMAC AGRO má výhodu, že disponuje okrem špickovo vyspelých priemyselných zariadení aj uznávanými odbornými znalostami.

Obchodná a poradenská siet

TIMAC AGRO poskytuje servisné poradenstvo pre polnohospodárov, prostredníctvom svojich  odborníkov na výživu rastlín a zvierat.

Timac vo svete

Pracovné príležitosti

Prehlad rozdelenia produktov