Aktuality

Význam štartovacieho hnojenia pri zakladaní jarných plodín

Cieľom každého poľnohospodára pri zakladaní porastov skorých jarných plodín ako je jarný jačmeň, prípadne mak je založenie silného, vyrovnaného porastu s dostatočným počtom rastlín. Nasmerovať vývoj porastu tým správnym smerom tak aby sa vyvíjal až do zberu čo najlepšie je aj otázkou stratégie...

Výhody aplikácie Eurofertil Plus NPS 49 v repke

Založenie vysoko produkčných porastov repky ozimnej sa vo väčšine prípadov nezaobíde bez aplikácie granulovaných hnojív pred sejbou tejto plodiny. Týmto kľúčovým agrotechnickým opatrením nastavujeme vhodnú koncentráciu a pomery živín v zóne osivového lôžka s ohľadom na požiadavky mladých rastlín...

Timac vo svete

Pracovné príležitosti