Kvalita, Bezpečnosť a Životné prostredie

Timac-Agro vyrába svoje hnojivá z troch nenahraditeľných zložiek, ktoré zabezpečujú nie len výživu rastlín, ale i pôdy:

 dusíku, fosforu a draslíku. Hoci sa tieto prvky vyskytujú prirodzene v pôde, vo vzduchu a vo vode, nájdeme veľa miest, ktoré nemajú dostatočné množstvo týchto makroelementov k tomu, aby výživa rastlín bola efektívna a dostatočná. Výzvou pre poľnohospodárstvo v súčasnosti a samozrejme i v budúcnosti je využívať tieto živiny čo možno najviac presným a čo najúčinnejším spôsobom.

Vďaka svojim špecifickým produktom pozdvihlo Timac-Agro túto výzvu v poľnohospodárstve na úroveň, ktorá ďaleko viac rešpektuje ochranu životného prostredia. Produkty, ktoré vyrábame, využívajú prírodné zdroje surovín, ako je napr. Maerl, zvápenatené morské riasy, ktoré sa ťažia na vybraných lokalitách v pobrežných vodách Veľkej Británie či Francúzka.

Zodpovedný prístup firmy Timac-Agro je dôkazom začlenenia tejto spoločnosti do procesu ochrany životného prostredia

Timac vo svete

Pracovné príležitosti