Granulované hnojivá

Granulované hnojivá od firmy Timac-Agro Slovakia s.r.o. patria medzi takzvané špecifické hnojivá. Pod pojmom špecifické rozumieme ich zloženie, ktoré je výnimocné na našom trhu s hnojivami. Patria sem hnojivá EUROFERTIL PLUS, ktoré okrem primárnych živín obsahujú vysoko reaktívny vápnik - Mescal 975 a prírodnú látku Physio+, pre stimulovanie mohutnejšieho rastu korenov, co zabezpecí kvalitnejšie zakladanie porastov. Hnojivá DUOFERTIL obsahujú špecifický organický komplex MPPA Duo, ktorý chráni hlavne fosfor pred jeho zneprístupnením retrogradáciou. Súcastou špecifických granulovaných hnojív s názvom SULFAMMO N PRO, ako aj hnojív EUROFERTIL N PRO, je prírodná látka N PRO™,  ktorá zvyšuje využitelnost dusíka.

 

Timac vo svete

Pracovné príležitosti