Výživa zvierat

Doplnkové minerálne krmivá: Eurobloky

Euroblok s 10 % horčíka v rovnováhe s vápnikom vo veľmi chutnej forme na predchádzanie deficitu horčíka a takto spôsobenému vplyvu stresu na zvieratá.

Euroblok s vysokým obsahom mikroprvkov, vrátane medi, zinku, kobaltu, jódu a selénu na prevenciu ich nedostatku a udržanie vysokej plodnosti.

Kombinácia vápnika, fosforu a mikroprvkov pre vybilancovanie kŕmnych dávok založených na silážach a pre podporu vysokej plodnosti a úžitkovosti.

Euroblok so 40 % hydrogénuhličitanu sodného pre pufrovanie kyslých kŕmnych dávok. Vysoký obsah mikroprvkov pomáha udržiavať dobrú úžitkovosť a kondíciu zvierat.

Euroblok vyvinutý špeciálne pre kone.

Timac vo svete

Pracovné príležitosti