Pôsobnosť obchodno-technických poradcov

Ing. Miroslav Bohunický

Pôsobnosť v okresoch: LV, NZ

Tel. 0918 491 743; e-mail: miroslav.bohunicky@sk.timacagro.com 


Ing. Radovan Novomestský

Pôsobnosť v okresoch: GA, NR, PE, SA, TO, ZC, ZM

Tel. 0918 491 793; e-mail: radovan.novomestsky@sk.timacagro.com 


Ing. Eduard Weny

Pôsobnosť v okresoch: HC, MA, MY, PK, PN, SE, SI, TT

Tel. 0918 491 794; e-mail: eduard.weny@sk.timacagro.com 


Ing. Pavol Pagáč

Pôsobnosť v okresoch: BN, BY, CA, DK, IL, KM, LM, MT, NM, NO, PB, PD, PU, RK, TN, TR, TS,  ZA,  ZH

Tel. 0918 648 024; e-mail: pavol.pagac@sk.timacagro.com 


Ing. Stanislav Parobok

Pôsobnosť v okresoch: BB, BR, BS, DT, KA, LC, PT, RS, RV, VK, ZV

Tel. 0915 870 830; e-mail: stanislav.parobok@sk.timacagro.com 


Ing. Alžbeta Egedová

Pôsobnosť v krajoch: Prešovský a Košický

Tel. 0905 831 855; e-mail: alzbeta.egedova@sk.timacagro.com 


Ing. Milan Beňačka

Pôsobnosť v okresoch: BA, DS, KN, SC

Tel. 0907 309 810; e-mail: milan.benacka@sk.timacagro.com 


Ing. Andrej Abrahám

Regionálny manažér Timac-Agro pre Slovenskú republiku:

Tel. 0915 491 743; e-mail: andrej.abraham@sk.timacagro.com 


 

Timac vo svete

Pracovné príležitosti